[S-2] 2018/02/13 11:45 - 12:30
BAKEが取り組むオウンドメディアの活用と運用戦略

BAKE
BAKE事業部
部長
黄 珊珊 氏